Personatges famosos
Astronomia

Erwin Schrödinger i la mecànica ondulatòria

Altres seccions
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (1887-1961), físic austríac que va inventar la mecànica ondulatòria al 1926, i que va ser formulada independentment de la mecànica cuàntica. Igual que aquesta última, la mecànica ondulatòria descriu matemàticament el comportament dels electrons i els àtoms. Però la seva equació medul·lar, coneguda com equació de Schrödinger, es caracteritza per la seva sencillesa i precisió per a donar solucions a problemes investigats pels físics.

Schrödinger va néixer a Viena el 12 d'agost de 1887, i va morir el 4 de gener de 1961. Fill únic del matrimoni format per Rudolf Schrödinger i una filla de Alexander Bauer, el seu professor de química a la Universitat Tècnica de Viena.

Al 1920, assumeix un lloc acadèmic com a ajudant de Max Wien; després ocupa els càrrecs de professor extraordinari a Stuttgart, professor titular a Breslau, primer, i després a la Universitat de Zurcí.

Va ser el seu període més fructífer, ocupant-se activament d'una varietat de temes sobre física teòrica. Els seus articles es van centrar específicament en la temperatura de sòlids, problemes de termodinàmica i espectres atòmics. El seu gran descobriment, l'equació d'ones de Schrödinger, va ocórrer durant la primera meitat de 1926. Per aquest treball Schrödinger va compartir amb Dirac el premi Nobel de física de 1933.

Al 1927, Schrödinger va marxar a Berlín per a succeir Planck. Quan Hitler ascendeix al poder en l'any 1933, Schrödinger, igual que molts altres científics, conclou que en aquest entorn polític no pot continuar a Alemanya. Emigra a Anglaterra i treballa en Oxford. Al 1938 es va traslladar a Itàlia. Després d'una breu estada en EUA, regressà a Europa per tal d'ocupar un càrrec acadèmic a l'Institut d'Estudis Avançats de Dublín, sent posteriorment nomenat director de l'escola de física teòrica d'aquesta institució. Roman a Dublín fins el seu retir al 1955.

No obstant el seu retir de la vida acadèmica activa, Schrödinger va continuar amb les seves investigacions i va publicar una varietat d'articles sobre diversos temes, en els quals s'inclou el problema d'unir la gravetat amb l'electromagnetisme, que també va absorbir Einstein. També va escriure un petit llibre titulat «Què és la Vida» i va manifestar el seu interès en la fundació de la física atòmica.

Aquesta pàgina forma part del lloc: Astronomia Educativa: Univers i Sistema Solar