Dibuix d'un forat negre

Un Forat Negre és un hipotètic cos celeste amb un camp gravitatori tan fort que ni tan sols la radiació electromagnètica pot escapar de la seva proximitat. El cos està envoltat per una frontera esfèrica, anomenada horitzó de successos, a través de la qual la llum pot entrar, però no pot sortir, pel que sembla ser completament negre. Un camp d'aquestes característiques pot correspondre a un cos d'alta densitat amb una massa relativament petita, com la del Sol o inferior, que està condensada en un volum molt menor, o a un cos de baixa densitat amb una massa molt gran, com una col·lecció de milions d'estrelles en el centre d'una galàxia.

  <<     Univers Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomía Educativa. Univers i Sistema Solar