Fotos de púlsars

Gràcies als radiotelescopios s'han descobert nombroses fonts distintes de radioemissió, qualificades com a púlsars. Els períodes de vibració oscil·len entre pocs segons i una minúscula fracció de segon, com confirmen observacions òptiques i de rajos X. Aquests períodes són tan constants que només els rellotges més precisos poden detectar un lleu augment en l'interval del pols mig i només en uns pocs púlsars. Aquest augment indica que trigarien un milió d'anys a duplicar el seu període característic.

  <<     Univers Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomía Educativa. Univers i Sistema Solar