Personatges famosos
Astronomia

Einstein, el científic més famós del segle XX

Altres seccions
Albert Einstein (1879-1955) va ser un físic alemany nacionalitzat nord-americà, premiat amb un Nobel, famós per ser l'autor de les teories general i restringida de la relativitat i per les seves hipòtesis sobre la naturalesa corpuscular de la llum. És probablement el científic més conegut del segle XX.

Va néixer el 14 de Març de 1879 a Ulm (Alemanya). Al voltant de 1886 va començar l'escola a Munich així com classes de violí. Fins els tretze anys va rebre educació religiosa judaica a la seva llar. Dos anys després va ingressar al Luipold Gymnasium on va rebre educació catòlica. No va ser un bon estudiant i rebutjava el rigor escolar. Al 1899 va renunciar a la ciutadania alemanya i es va quedar sense pàtria fins al 1901 quan va prendre la ciutadania sueca.

Al 1900 es va graduar al ETH de Zurich amb títol de mestre de matemàtiques i física. Va realitzar alguns treballs temporals com a professor de matemàtiques en el Technical High School a Winterthur i en el col·legi privat de Schaffhausen. Finalment, va treballar durant set anys com a tècnic de l'oficina postal de patents a Berna.

Einstein va obtenir el seu doctorat al 1905, expedit per la Universitat de Zurich, amb una tesi sobre la teoria del moviment Brownià. Más tard va examinar el fenomen descobert per Max Planck, en el qual l'energia electromagnètica emesa per un objecte radiant ho fa en quantitats discretes anomenades quants, Aquesta energia és directament proporcional a la freqüència de radiació. Això contradeia la teoria electromagnètica clàssica, la qual assumia que l'energia es comportava com a ones.

Els altres treballs descriuen la Teoria especial de la Relativitat. En "Sobre l'Electrodinàmica dels Cossos Mòbils" proposa que la velocitat de la llum en el buit és una constant de la naturalesa i no depèn de l'estat de repòs o moviment del cos que emet la llum o la detecta. En el quart article publicat al 1905 ¿Depèn la inèrcia d'un cos de l'Energia que Conté?, demostra que la massa i energia són intercambiables i va deduir la seva famosa fórmula que explica que l'energia és igual a la massa multiplicada pel quadrat de la velocitat de la llum.

A partir d'aquest any va realitzar importants contribucions a la teoria cuàntica pensant a estendre el fenomen de la relativitat a la gravitació. La clau de l'èxit va arribar al 1907, amb el Principi de l'Equivalència, en el qual l'acceleració gravitacional no es pot distingir de l'acceleració causada per forces mecàniques.

Al voltant de 1911, va començar una nova fase d'investigació sobre la gravetat anomenant-la Teoria General de la Relativitat on es postula que el temps i l'espai sofreixen una corbatura quan es troben prop d'un objecte massiu. Aquesta teoria, publicada definitivament al 1916 amb el nom de Fonaments de la Teoria General de la Relativitat, va tenir en principi pocs adeptes. Malgrat això, va ser corroborada per Arthur Eddington en observar la desviació de la llum d'una estrella quan passava prop del sol, observant el fenomen durant l'eclipsi de sol del 1919.

Durant 1921, ja sent un famós científic, Einstein va realitzar la seva primera visita als Estats Units a la recerca de fons per a la Hebrew University of Jerusalem. Va rebre el Premi Nobel al 1921, malgrat que no va estar present en el seu lliurament degut al fet que es trobava de viatge per Japó. Va visitar en aquesta època París, Palestina i Sud Amèrica i molts altres llocs.

Al 1932 va rebre una oferta de la Universitat de Princeton en la qual realitzaria un treball de temps compartit entre EU i Alemanya. Va ser en aquesta època quan els Nazis van prendre el poder i no va regressar al seu país natal. A Princeton va debatre la mecànica cuàntica i el principi d'incertesa amb Niels Bohr. Els seus esforços es van dirigir a trobar una teoria que unifiqués les lleis de la física. Va romandre en aquesta institució per la resta de la seva vida.

Aquesta pàgina forma part del lloc: Astronomia Educativa: Univers i Sistema Solar