Rebobinar
Edwin Hubble va descobrir que l'Univers s'expandeix. La teoria de la relativitat general d'Albert Einstein ja ho havia previst.

S'ha comprovat que les galàxies s'allunyen, encara avui, les unes de les altres. Si passem la pel·lícula al revés, on arribarem?
 
Els científics intenten explicar l'origen de l'Univers amb diverses teories.
Les més acceptades són la del Big Bang i la teoria Inflacionària, que es complementen.
Nebulosa envoltant un estel
La teoria inflacionària d'Alan Guth intenta explicar els primers instants de l'Univers. Es basa en estudis sobre camps gravitatoris fortíssims, com els que es produeixen prop d'un forat negre.

Suposa que una força única es va dividir en les quatre que ara coneixem.

L'empenta inicial va durar un temps pràcticament inapreciable, però va ser tan violenta que, tot i que l'atracció de la gravetat frena les galàxies, l'Univers encara creix.

No es pot imaginar el Big Bang com l'explosió d'un punt de matèria en el buit, perquè en aquest punt s'hi concentraven tota la matèria, l'energia, l'espai i el temps. No hi havia ni "fora" ni "abans". L'espai i el temps també s'expandeixen amb l'Univers.
La teoria del Big Bang o gran explosió, suposa que, fa entre 12.000 i 15.000 milions d'anys, tota la matèria de l'Univers estava concentrada en una zona extraordinàriament petita de l'espai, i va explotar. La matèria va sortir impulsada amb gran energia en totes direccions.

Els xocs i un cert desordre van fer que la matèria s'agrupés i es concentrés més en alguns llocs de l'espai, i es van formar els primers estels i les primeres galàxies. Des d'aleshores, l'Univers continua en constant moviment i evolució.

Aquesta teoria es basa en observacions rigoroses i és matemàticament correcta des d'un instant després de l'explosió, però no té una explicació per al moment zero, anomenat "singularitat".
 E t a p e s   d e   l ' E v o l u c i ó
 Big Bang Densitat infinita, volum zero.
 10-43 segons Forces no diferenciades
 10-34 segons Sopa de partícules elementals
 10-10 segons Formació de protons i neutrons
 1 segon 10.000.000.000 º. Mida del Sol
 3 minuts 1.000.000.000 º. Nuclis atòmics
 30 minuts 300.000.000 º. Plasma
 300.000 anys Àtoms. Univers transparent
 106 anys Gèrmens de galàxies
 108 anys Primeres galàxies
 109 anys Estels. La resta, es refreda.
 5x109 anys Formació de la Via Làctia
 1010 anys Sistema Solar i Terra
   
Ampliar foto: Estels en formació
Ampliar foto: Formació de planetes (protoplanetes)
Ampliar foto: Nebulosa espirogràfica

L'Univers | Estrelles (estels) | Galaxies | La Vía Làctia | Cuàsars y Púlsars | Forats Negres
Materials de l'Univers | Mesures de l'Univers | Forces i Moviments de l'Univers
Origen y Evolució de l'Univers | Observació de l'Espai | Més Informació a Internet

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar