Devoradors
Els quasars són centenars de milers de milions de vegades més brillants que els estels.

Possiblement, són forats negres que emeten intensa radiació quan capturen estels o gas interestelar.
 
Són astres ben diferents, però tots dos emeten molta radiació.
Els Quàsars són objectes llunyans que emeten grans quantitats d'energia, amb radiacions similars a les dels estels.

Els Púlsars són fonts d'ones de radio que vibren amb períodes regulars. S'han descobert amb l'ajut dels radiotelescopis.

La paraula Quàsar és un acrònim de quasi stellar radio source (fonts de radio gairebé estel·lars).

Es van identificar a la dècada de 1950. Més tard es va veure que mostraven un desplaçament al roig més gran que qualsevol altre objecte conegut. La causa era l'efecte Dopler, que desplaça la longitud d'ona cap al roig quan els objectes s'allunyen.
Simulació d'un púlsarLa paraula Púlsar significa pulsating radio source, font de radio polsant. Calen rellotges d'extraordinària precisió per detectar canvis de ritme, i només en alguns casos.
QuàsarEl primer quàsar estudiat, 3C 273 és a 1.500 milions d'anys llum de la Terra.

A partir de 1980 s'han identificat milers de quàsars. Alguns s'allunyen de nosaltres a velocitats del 90% de la de la llum.

S'han descobert quàsars a 12.000 milions d'anys llum de la Terra. Aquesta és, aproximadament, l'edat de l'Univers. Malgrat les enormes distàncies, l'energia que arriba en alguns casos és molt gran, equivalent a milers de galàxies.

Com a exemple, el s50014+81 és unes 60.000 vegades més brillant que tota la Via Làctia.
Els estudis indiquen que un púlsar és un estel de neutrons molt petit que gira a gran velocitat. El més conegut és a la nebulosa de Cranc.

La seva densitat és tan gran que, en ells, la matèria de la mida d'una bola de bolígraf té una massa de prop de 100.000 tones. Emeten una gran quantitat d'energia.

El camp magnètic, molt intens, es concentra en un espai reduït. Això l'accelera i el fa emetre un feix de radiacions que aquí rebem com a ones de radio.
Màxim i mínim d'un púlsar
Ampliar foto: Púlsar a la Nebulosa del Cranc
Ampliar foto: Imatges de quàsars
Ampliar foto: Imatges de púlsars

L'Univers | Estrelles (estels) | Galaxies | La Vía Làctia | Cuàsars y Púlsars | Forats Negres
Materials de l'Univers | Mesures de l'Univers | Forces i Moviments de l'Univers
Origen y Evolució de l'Univers | Observació de l'Espai | Més Informació a Internet

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar